Szkoła Ratownictwa Medycznego działa w strukturach PSPR w Tarnowie od 4 kwietnia 1997 r. lat szerząc ideę ratowania życia ludzkiego. Baza dydaktyczna szkoły w której odbywają się zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia w warunkach symulowanych.
 
 
 
Głównym celem organizowanych kursów jest obniżenie śmiertelności i kalectwa w wypadkach oraz nagłych zachorowań poprzez kształcenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie postępowania w stanach nagłych. Poziom przygotowanych programów, profesjonalizm kadry wykładowców oraz wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do nauki zabiegów reanimacyjnych gwarantują uczestnikom zdobycie odpowiednich umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.
Wydajemy imienne certyfikaty zaświadczające ukończenie kursu.
Terminy szkoleń do uzgodnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (0)14 621-77-91
lub dokonać elektronicznie: sekretariat@pspr.tarnow.pl

Deklarujemy gotowość i chęć współpracy.