„Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr:
999 lub 112.

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr:
(12) 254 08 02

Bliższe szczegóły w dziale "Jak wezwać karetkę"


C E N N I K
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Opłata za dokumentacje medyczną

- 1 strona kserokopii dokumentacji medycznej 0,25 zł
- 1 strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 8,00 zł
- dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych (CD) 1,50 zł

Osoby nieubezpieczone
- Zespół Ratownictwa Medycznego „S” 400,00 zł
- Zespół Ratownictwa Medycznego „P” 300,00 zł

Karetka Transportowa
obsada:
1. ratownik lub pielęgniarka
2. ratownik-kierowca lub kierowca
- w granicach miasta Tarnowa 300,00 zł
- w granicach Powiatu Tarnowskiego 400,00 zł
- poza Powiat Tarnowski za każdy rozpoczęty kilometr 3,00 zł
więcej >
Dokumentacja medyczna
więcej >
Informacje z NFZ
więcej >
Kiedy wezwać pogotowie
więcej >
Prawa Pacjenta
więcej >
Karetki
 
więcej >
Pierwsza pomoc
więcej >
Jak wezwać karetkę?
więcej >
Jak zachowywać się w czasie upałów?
więcej >
GRYPA typu A/H1N1
więcej >
Podanie o zabepieczenie imprezy masowej