1. Jacek Hudyma - Przewodniczący
2. Barbara Gniadek - Zastępca przewodniczącego
3. Krystyna Dudoń
4. Stefan Dzik
5. Stanisław Kuropatwa
6. Jacek Ściborowicz
7. Wiesław Izworski