2017-04-18
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa tuszy i tonerów do drukarek dla PSPR Tarnów.
2017-03-24
Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę materiałów i artykułów biurowych
2017-03-07
Zaproszenie do składania ofert - Dostawa materiałów i artykułów biurowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-01-26
Ogłoszenie o wyborze oferty.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-01-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR w Tarnowie.
2016-12-01
Ogłoszenie wyników - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie -