2017-10-11
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-10-03
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017-08-02
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dostawe sprzętu informatycznego na potrzeby SWD PRM dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie"