2018-09-18
Ogłoszenie wyników konkursu - lekarz w specjalistycznych zespołach wyjazdowych
2018-09-10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia ratunkowego w Tarnowie
2018-08-27
Konkurs ofert - lekarz w specjalistycznych zespołach wyjazdowych
2018-08-08
Ogłoszenie o wyborze oferty.
Ogłoszenie o wyborze oferty w sprawie sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2018-07-24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na - sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2018-06-12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2018-06-12
Postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów z zakesu elektromedycyny, opakowań na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz pościel jednorazowego użytku
2018-06-01
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dostawę środków czystości dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie"
2018-05-25
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2018-05-22
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, płynów infuzyjnych, sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu do tamowania krwotoków i pasy miednicowe, materiałów opatrunkowych, rękawic diagn
2018-05-22
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę leków, płynów infuzyjnych, sprzętu jednorazowego użytku, sprzętu do tamowania krwotoków i pasy miednicowe, materiałów opatrunkowych, rękawic diagn
2018-03-07
Postępowanie przetargowe na podstawie Kodeksu Cywilnego na sprzedaż ambulansów sanitarnych
PSPR-OR-271-2/18