2017-11-15
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR Tarnów
2017-11-14
Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-11-03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR Tarnów
2017-10-25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-10-20
Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem w standardzie karetki „S” (typ C) z przeznaczeniem dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017-10-11
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-10-03
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017-08-02
Ogłoszenie o wyborze oferty na "Dostawe sprzętu informatycznego na potrzeby SWD PRM dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie"