2017-12-12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów z zakresu elektromedycyny do defibrylatora Lifepak dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-12-07
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017-12-06
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych sa
PSPR-OR-271-4/17
2017-12-01
Ogłoszenie wyników - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017-11-30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2017-11-23
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-11-15
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR Tarnów
2017-11-14
Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-11-03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR Tarnów