2017-01-26
Ogłoszenie o wyborze oferty.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2017-01-02
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR w Tarnowie.
2016-12-01
Ogłoszenie wyników - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie -
2016-11-29
Dostawa Serwera plików NAS wraz z dwoma dyskami - ogłoszenie o wyborze oferty
2016-11-25
Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie - Uzupełnienie!
2016-11-23
Dostawa Serwera plików NAS wraz z dwoma dyskami
2016-11-21
Zaproszenie do składania ofert - Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
2016-11-04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu do kompresji klatki piersiowej
2016-09-28
Ogłoszenie wyników - Wykonanie rozbiórki stalowego masztu antenowego
2016-09-21
Dostawa paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
2016-09-14
Wykonanie rozbiórki stalowego masztu antenowego
Wykonanie rozbiórki stalowego masztu antenowego posadowionego na fundamencie betonowym zlokalizowanego na terenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy Al. M.B. Fatimskiej 2
2016-08-29
Ogłoszenie wyników na - Wykonanie remontu istniejących dróg manewrowych, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych na terenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy Al. M.B. Fatimskiej 2
2016-08-17
Ogłoszenie wyników - Konkurs ofert - Dyspozytor Medyczny
2016-08-10
Zapytanie ofertowe na - Wykonanie remontu istniejących dróg manewrowych, miejsc postojowych oraz ciągów pieszych na terenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przy Al. M.B. Fatimskiej 2
2016-08-05
Ogłoszenie wyników - Konkurs ofert - Lekarz
2016-07-25
Konkurs ofert - Lekarz
2016-07-25
Konkurs ofert - Dyspozytor Medyczny