Adres:
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
33-100 Tarnów al. M. B. Fatimskiej 2
NIP: 873-13-98-530
REGON 851763213

Tel. sekretariat: 14 621-77-91
Fax: 14 621-47-90

Nr konta: 41105015621000001200053161 (Bank ING)

Telefon alarmowy: 999, 112

Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254 07 92

Dyrektor: mgr KAZIMIERA KUNECKA
Z-ca Dyrektora: dr n. med. PIOTR KOGUT
Główna księgowa: mgr WIOLETTA BAKA


Inspektor Danych Osobowych: iod@pspr.tarnow.pl tel. (14) 621-77-91(wew.27)

e-mail: sekretariat@pspr.tarnow.pl
strona internetowa: www.pspr.idl.pl


Informujemy, że od dnia 6 listopada 2015 obowiązują nowe adresy skrzynek e-mail. Nowe adresy znajdują się w domenie pspr.tarnow.pl Każdy pracownik posiada adres o nazwie imie.nazwisko@pspr.tarnow.pl
KLIKNIJ NA IKONĘ I


Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie przyjmuje strony:
w sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania zakładu
w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00

Administracja SPZOZ PSPR pracuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:00 do 14:35