Podanie o zabepieczenie imprezy masowej
Niniejszy wniosek wypełnia osoba fizyczna lub instytucja, która zleca PSPR w Tarnowie zorganizowanie zabezpieczenia medycznego imprezy masowej (płatnej i nieodpłatnej). Akceptacja Dyrektora PSPR w Tarnowie oznacza zgodę na realizację zamówienia. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić do sekretariatu PSPR nr : 14-621-77-91

Wypełnione podanie proszę dostarczyć do siedziby PSPR w Tarnowie lub przesłac faxem na nr: 14 621-47-90
 
powrót