Zapisy oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (0)14 621-77-91
lub dokonać elektronicznie: sekretariat@pspr.tarnow.pl