2018-12-05
Ogłoszenie o wyborze oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
powrót