2018-10-31
Przetarg nieograniczony pisemny na najem pomieszczeń - ogłoszenie w trybie Kodeksy Cywilnego.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń - ogłoszenie w trybie Kodeksy Cywilnego.


Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP
powrót