2018-09-10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia ratunkowego w Tarnowie
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych do samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia ratunkowego w Tarnowie

Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP
powrót