2018-08-27
Konkurs ofert - lekarz w specjalistycznych zespołach wyjazdowych
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych i i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez lekarza w specjalistycznych zespołach wyjazdowych w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
pobierz plik
powrót