2018-07-24
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na - sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
Dokumenty dotyczące zamówienia znajdują się w załączniku.
pobierz plik
powrót