2017-12-12
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów z zakresu elektromedycyny do defibrylatora Lifepak dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tarnów, 12.12.2017 r.

PSPR-OR-271-6/17
Ogłoszenie nr 631498-N-2017 z dnia 2017-12-12

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów z zakresu elektromedycyny do defibrylatora Lifepak dla potrzeb Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie.

link do przetargu[/li
powrót