2017-12-07
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Tarnów, 07.12.2017 r.

PSPR-OR-271-5/17

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

link do ogłoszenia[/li
powrót