2017-12-06
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych sa
PSPR-OR-271-4/17
Ogłoszenie o wyborze poniżej

Przetarg_naprawy
powrót