2017-11-30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tarnów, 30.11.2017 r.

PSPR-OR-271-5/17
Ogłoszenie nr 624734-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

link do przetargu[/li
powrót