2017-11-15
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR Tarnów
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tarnów, 15.11.2017 r.

PSPR-OR-271-4/17


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

informacja z otwarcia
powrót