2017-11-03
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez PSPR Tarnów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tarnów, 03.11.2017 r.

PSPR-OR-271-4/17
Ogłoszenie nr 611034-N-2017 z dnia 2017-11-03r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie napraw, remontów, obsługi technicznej, wymiany i wyważania opon oraz napraw powypadkowych samochodów użytkowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie.

link do przetargu[/li
powrót