2017-10-25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej - Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
Ogłoszenie o wyborze poniżej

Przetarg_odzież_i_obuwie
powrót