2017-10-11
Informacja z otwarcia ofert - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tarnów, 11.10.2017 r.

PSPR-OR-271-3/17


Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.


informacja z otwarcia
powrót