2017-10-03
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tarnów, 03.10.2017 r.

PSPR-OR-271-3/17
Ogłoszenie nr 596588-N-2017 z dnia 2017-10-03r.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odzieży oraz obuwia dla pracowników Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

link do przetargu
powrót