2018-10-31
Podziękowania i Fotorelacja z Konferencji RESUSCYTACJA (+) TARNÓW
W dniu 27 października 2018 r. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego przy współpracy z Kliniką Elektrokardiologii i Niewydolności Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Sekcja Resuscytacji i Medycyny Stanów Nagłych - zorganizowała Konferencję Naukowo –Szkoleniową RESUSCYTACJA (+) TARNÓW –stany zagrożenia życia – nowe wyzwania.

W Konferencji uczestniczyli lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, dyspozytorzy medyczni – a więc osoby związane z medycyną ratunkową, intensywną terapią, kardiologią, podstawową opieką medyczną a także z innymi środowiskami medycznymi. Łącznie w Konferencji uczestniczyło około 250 osób.

Patronat naukowy Konferencji pełnili:
dr n. med. Wojciech Rychlik i dr n. med. Marcin Kunecki.

Patronat honorowy Konferencji objęli:
Wojewoda Małopolski, Starosta Tarnowski oraz Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego

Konferencja obejmowała wykłady i warsztaty szkoleniowe. Wykłady prowadzili światowej sławy naukowcy, m.in. :

• Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba - kierownik Oddziału Elektrokardiologii i Niewydolności Serca, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

• Prof. dr hab. n. med. Wojciech Płazak – Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

• dr n. med. Wojciech Rychlik – kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
Kierownik naukowy Konferencji

• dr n. med. Eugeniusz Piłat - Oddział Elektrokardiologii i Niewydolności
Serca, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

• dr n. med. Małgorzata Popławska – Dyrektor Krakowskiego Pogotowia
Ratunkowego oraz Przewodnicząca Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

• dr n. med. Janusz Michalak -Wiceprzewodniczący Komisji Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach. Kierownik Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
• dr n. med. Łukasz Świątek – Adiunkt Katedry Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
• dr n. med. Mike Smertka - pasjonat medycyny urazowej i pola walki

• dr n. med. Marcin Kunecki – lekarz Stacji Pogotowia w Tarnowie, Kierownik organizacyjny i naukowy Konferencji
• dr Jarosław Służalski - adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

• mgr Paweł Kukla– ratownik Stacji Pogotowia w Tarnowie, wielokrotny Mistrz Polski w Ratownictwie Medycznym, Wykładowca w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• mgr Dominik Gałuszka - ratownik Stacji Pogotowia w Tarnowie, wykładowca na Wydziale Ratownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku

Część praktyczną poprowadzili:

• dr n. med. Wojciech Rychlik – warsztaty ze stymulacji zewnętrznej i endokawitarnej
• dr n. med. Janusz Michalak – warsztaty doskonalące: resuscytacja i trudne sytuacje w gabinecie lekarskim: zatrzymanie krążenia, podstawy postępowania w anafilaksji
• dr n. med. Marcin Kunecki – ultrasonografia w Zespole Ratownictwa Medycznego

• Bartosz Białoń, Jakub Bryndal, Andrzej Ciupek, Krzysztof Hetman, Michał Łanocha - ratownicy tarnowskiej Stacji Pogotowia – wielokrotni uczestnicy mistrzostw w Ratownictwie Medycznym; warsztaty doskonalące: pierwsza pomoc BLS+AED, kardiowersja elektryczna
• mgr Elżbieta Skrzyniarz – Wojewódzki Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie, warsztaty doskonalące: odebranie porodu w warunkach przygodnych

• Pan Dominik Orchel – z Firmy Stryker, który jako pierwszy aktywnie odpowiedział na nasze zaproszenie, poprowadził warsztaty z resuscytacji wspomaganej zestawem LUCAS

• Panie lek. Justyna Sejboth, Aleksandra Wrzosek, Aleksandra Romańska, Monika Marszałek – Gocyła – z Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach. Warsztaty doskonalące: trudne drogi oddechowe.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Wojewodzie Małopolskiemu, który objął patronatem naszą Konferencję i bezpłatnie udostępnił nam Salę konferencyjną i pomieszczenia pomocnicze, w których zorganizowane były warsztaty szkoleniowe.

Bardzo istotny wkład w dzisiejszą Konferencję wnieśli nasi Sponsorzy – którym bardzo dziękujemy za wkład finansowy i rzeczowy –są to;
- Wojewoda Małopolski
- Prezydent Miasta Tarnowa
- Starosta Tarnowski
FIRMY:
Szczególne podziękowania dla Firmy WhiteMed – dystrybutora sprzętu medycznego w tym ultrasonografów dedykowanych dla potrzeb ratownictwa medycznego, za użyczenie aparatury niezbędnej dla prowadzenia warsztatów z ultrasonografii.
Jak również dziękujemy Firmie Stryker – producenta sprzętu medycznego za zorganizowanie warsztatów z resuscytacji przy użyciu zestawu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
Dziękujemy serdecznie sponsorom:
- Firma P.P.H.U TAR – HOR – Hurtownia spożywcza Mieczysław Drwiła
- Cukiernia MIKADO – producent wyrobów cukierniczych
- Firma BRUK – BET - Nieciecza – producent kostki brukowej
- Firma Gumotiv – producent opon do pojazdów
- Firma TAURUS – produkcja wędlin
- Firma MĄDEL – Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw
- Firma Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie
- Firma MED Line- dostawca sprzętu medycznego
- Firma POLBUD – firma budowlana
- Firma Usługowa HYDRAULIKA Jan Fido
- Firma SOFT - dostawca środków czystościowych
- Firma sklep 112 – firma marketingowa
- Firma Amo med – firma medyczna
- Firma Astra Zeneca - firma medyczna
– Firma BALTON - firma medyczna
- Firma Autoform – zabudowa ambulansów medycznych
- Firma Zeszuta - producent pojazdów specjalnych
- Firma ARKAN – producent ogrodzeń
- Firma MEGA -El – hurtownia elektryczna

Konferencja nie odbyłaby się gdyby nie nieoceniona pomoc wielu pracowników tarnowskiego Pogotowia.

Szczególne podziękowania dla pracowników Działu IT: Radosława Drwiła, Michała Engela, Pawła Kowalskiego za perfekcyjne przygotowanie Konferencji pod względem obsługi informatyczno-technicznej.
Wyjątkowe podziękowania dla mgr Krzysztofa Krzemienia, Naczelnego Pielęgniarza Naszej Stacji Pogotowia oraz Beaty Dobek, którzy byli filarami organizacyjnymi Konferencji.
Serdeczne i gorące podziękowania za duży wkład organizacyjny oraz poświęcony czas i energię dla Marii Malec, Agnieszki Baran , Wioletty Baka, Marty Sady, Agnieszki Kuc, Magdaleny Wałaszek, oraz Witolda Dudy, Janusza Solaka, Sylwestra Kmiecia.


Bardzo cieszymy się z tak licznego zainteresowania Konferencją, tym bardziej, że była po raz pierwszy odbyła się w naszym mieście. To ogromny sukces tarnowskiego Pogotowia, który mamy nadzieję powtórzyć w przyszłym roku.
Liczymy, że wiedza, którą przekazaliśmy pomoże uczestnikom Konferencji sprostać wielu trudnym zadaniom w codziennej pracy.

Prosimy o wykonywanie i przesłanie nam ciekawych zdjęć z„ torebką” propagującą logo Konferencji

Poniżej obszerna fotorelacja z przebiegu Konferencji
Już wkrótce nowa strona PSPR Tarnów, a na niej znajdą Państwo jeszcze więcej zdjęć z Wydarzenia


powrót