2018-09-13
Gość w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
Kilka dni temu gościem w PSPR Tarnów był pan Michael Arbuck – Senior Portfolio Manager w firmie Stryker Medical.
Firma Stryker to jenda z największych firm produkujących sprzęt medyczny na świece. Pan Michael Arbuck – Senior Portfolio Manager w firmie Stryker Medical jest odpowiedzialny za nowe produkty firmy Stryker Medical ich wprowadzenie, oraz kształt i funkcje jakie będą posiadać. Dziękujemy za wizytę oraz możliwość rozmowy i podzielenia się cennymi z punktu widzenia użytkowania sprzętu medycznego uwagami.powrót