2018-03-12
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniu 7 marca 2018 r. wybrała Panią Kazimierę Kunecką na stanowisko Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

Uchwałę o zatrudnieniu ww. osoby na okres 6 lat na stanowisku Dyrektora PSPR w Tarnowie Zarząd Powiatu Tarnowskiego podjął w dniu 8 marca br.
powrót