2017-10-10
Pracownicy Medyczni Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie odznaczeni Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznakami honorowymi Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia"
W dniu 06.10.2017r. w siedzibie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Medali za Długoletnią Wzorową pracę w Ratownictwie Medycznym nadawanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Odznak honorowych Ministerstwa Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia” zasłużonym pracownikom tutejszej Stacji.

Odznaczenia wręczył I Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron.

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Elżbieta Barabasz-Nowak, Wojciech Barnaś, Stanisław Bernal, Ewa Czekaj, Bogusława Jonak, Maria Łątka, Małgorzata Mazur, Barbara Niemiec, Rogowska-Dudek Krystyna, Rozumek Anna, Słowik Ewa, Słowik Stanisław, Smalarz Mariusz, Szczepan Stróżak oraz Iwona Truchan.Odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali: Dyrektor PSPR Kazimiera Kunecka, Jan Kłusek, Anna Krawczyk, Bogumiła Malik, Wanda Marczyk, Dariusz Moździerz, Paweł Paszkowski, Piotr Potępa, Krzysztof Terlecki oraz pracownik Starostwa Powiatowego w Tarnowie Elżbieta Moskal.Wyróżnieni zostali także Ratownicy Medyczni, którzy reprezentowali Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie podczas XVI Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym, które odbyły się w dniach 20-23 września 2017 w Krakowie. Listy gratulacyjne oraz upominki wręczyli
I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron oraz Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego
w Tarnowie Jacek Hudyma.
W tegorocznych zmaganiach Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie reprezentowały dwa zespoły w składzie: Jakub Będkowski, Michał Łanocha, Krzysztof Hetman oraz Mateusz Wszół, Andrzej Ciupek i Paweł Dąbroś.
Zespół Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w składzie: Jakub Będkowski, Michał Łanocha, Krzysztof Hetman wywalczył drugie miejsce.
ZRM PSPR Tarnów zajęli I miejsce w 3 z 10 punktowanych konkurencjach pn. „Nad Zalewem”, „Coctail Party” i „Turbo”.
powrót