2017-01-30
Ratownicy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie najlepszym zespołem podczas XII Międzynarodowych Zimowych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym
W dniach 24-27 stycznia 2017 roku w Bielsku Białej odbyły się XII Międzynarodowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym, których organizatorem było Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Podczas tegorocznych Mistrzostw do zmagań przystąpiło 38 załóg z całej Polski oraz 6 załóg zagranicznych, w tym: z Ukrainy, Litwy oraz Łotwy.
Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w tegorocznych zmaganiach reprezentowali ratownicy medyczni w składzie : Mateusz Wszół, Paweł Dąbroś oraz Andrzej Ciupek.
W trakcie tegorocznych Mistrzostw załogi musiały zmierzyć się z się 6 zadaniami, w których w trzech z nich Tarnowscy ratownicy okazali się najlepsi wygrywając te konkurencje oraz całe Mistrzostwa.
Zadania były symulacją wypadków i zdarzeń, z którymi na co dzień ratownicy mogą spotkać się w pracy, w tym:
• Zadanie dotyczące wypadku masowego pn. „Mikołaj”. Scenariusz zadania zakładał udzielenie pomocy osobom poszukiwanym, groźnym przestępcom, które w trakcie ucieczki przed policją zostały ostrzelane i spowodowały wypadek. Zadanie ukierunkowane było na wykonanie medycznych czynności ratunkowych m.in. zaopatrzenie rany postrzałowej klatki piersiowej oraz walki z bólem w urazach oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa ratowników medycznych, współpracę z policją.
• Zadanie pn. „Izba” polegało na udzieleniu pomocy medycznej pacjentowi po upadku
z drabiny z wysokości ok. 1.5 metra. Poszkodowany upadając uderza klatką piersiową
o szczeble drabiny. (Pacjent urazowy z hiperkaliemią oraz krwiakiem opłucnej) Zadanie polegało na sprawdzeniu zespołu ratownictwa medycznego w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz właściwą interpretacją wyników badań;
• Zadanie pn. „CYPEK” - polegające na udzieleniu pomocy osobie nieprzytomnej po upadku ze spadochronem. W zadaniu oceniane było postępowanie z poszkodowanym urazowym, umiejętność zastosowania skali oceny bólu NRS i w związku z tą skalą użycie odpowiednich leków przeciw bólowych. Ważna było również reakcja zespołu na konsekwencje zastosowanych interwencji i ewentualne dodatkowe czynności, potrzebne
do ustabilizowania stanu pacjenta.
• Zadanie pn. „Ognisko” polegało na udzielenie pomocy 8-letniemu dziecku
z zatrzymaniem krążenia oraz wadą serca. Zadaniem zespołu było doprowadzenie do umiarowienia pracy serca poprzez wykonanie kardiowersji elektrycznej. W czasie zadania zespół otrzymywał punkty za ocenę parametrów życiowych pacjenta, kompresję klatki piersiowej i sztuczną wentylację jak i odpowiednio prowadzoną farmakoterapię
i elektroterapię.
• Zadanie pn. „Wykład” polegało na rozpoznaniu i udzieleniu pomocy osobie
z zaburzeniami neurologicznymi;
• Konkurencja sprawnościowa pn. „Wieżowiec”.

Ratownicy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, w ciągu ostatnich 5 lat, wielokrotnie stawali na podium w zawodach rangi mistrzowskiej w tym czterokrotnie sięgali po tytuł mistrzów naszego kraju.
Gratulujemy kolejnego sukcesu zwycięskiej drużynie w Tarnowie, jednocześnie trzymając kciuki za naszych Ratowników w kolejnych zawodach.
powrót