2016-08-10
Zabezpieczenia medycznego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie ,przez Powiatową Stacje Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.
Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży, W dniach od 25.07 do 02.08.2016 ratownicy medyczni Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie aktywnie wsparli zabezpieczenie medyczne pielgrzymów uczestniczących w ŚDM . Do Krakowa zostało skierowane cztery karetki wraz z ratownikami medycznymi. wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny potrzebny do ratowania zdrowia i życia oraz w leki i materiały opatrunkowe zgodnie z wymogami ustawowymi dla Państwowego Ratownictwa Medycznego. Karetki zostały również zabezpieczone w środki łączności, namierzanie satelitarne ,tablety itp. Ratownicy z Tarnowa stacjonowali w podstacjach; w Wieliczce, oraz Krakowie, przy ul. Teligi i dwa ZRM w centrali Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Łazarza . Do zabezpieczenia ŚDM oddelegowano łącznie 37 ratowników medycznych, którzy przez 9 dni i nocy czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów z całego świata.
W okresie największego nasilenia pracy w krakowskim Sztabie Zabezpieczenia Medycznego tj. w dniach 29,30,31 lipca , sześciu dyspozytorów medycznych z Tarnowa wspierało pracę Sztabu. Przez cały okres przygotowań i trwania ŚDM w Sztabie i w miejscach uroczystości pracowało 3 informatyków ze Stacji Pogotowia w Tarnowie.
Ogółem tarnowscy ratownicy udzielili pomocy medycznej 173 osobom, wśród nich było 35 obcokrajowców. Przewieziono do krakowskich szpitali 52 osoby. Najczęstszymi powodami interwencji były omdlenia, zasłabnięcia, wynikające z warunków atmosferycznych oraz drobne urazy. Tarnowscy Ratownicy uczestniczyli one również w zabezpieczeniu spotkań na Błoniach, Brzegach, Balicach, Tauron-Arenie, krakowskim rynku i dworcu głównym oraz wielu innych miejscach zgromadzeń bądź ciągów komunikacyjnych, gdzie byli kierowani przez Sztab Zabezpieczenia Medycznego w Krakowie.
W Dyspozytorni Medycznej nr.2 w Tarnowie na okres trwania ŚDM wdrożono procedurę wspomagania Skoncentrowanej Dyspozytorni nr.1 w Krakowie w przypadku ruchu nadmiarowego tj. na wypadek wzmożonego ruchu linii alarmowej).
Dla tarnowskich ratowników była to kolejna duża uroczystość którą zabezpieczali . Uczestniczyli między innymi w zabezpieczeniu pielgrzymów podczas wizyt Papieży - Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.
Udział w tak dużych i ważnych wydarzeniach jest dla personelu pogotowia dużym wyzwaniem ale także ogromna satysfakcją.
powrót