2016-02-01
Tarnowscy Ratownicy najlepsi podczas XI Międzynarodowych Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym Bielsko-Biała 2016
W dniach 26-29 stycznia 2016 roku odbyły się XI Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym Bielsko-Biała 2016, których organizatorem było Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Podczas tegorocznych Mistrzostw do zmagań przystąpiły 42 załogi z całej Polski oraz 6 załóg zagranicznych – 5 zespołów z Litwy oraz 1 zespół z Ukrainy.

Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w tym roku reprezentowały dwie załogi w składzie: Witold Duda, Mateusz Wszół, Paweł Kukla oraz Grzegorz Barcik, Robert Żurawski i Paweł Dąbroś.

Zmagania ratowników można było obserwować między innymi na terenach Amfiteatru w Jaworzu, ośrodka wypoczynkowego „Beskidy Park” pod Szyndzielnią, przełęczy Przegibek, a także Szpitala Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku-Białej, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej oraz na terenie Zakładu Produkcji Samochodów Specjalnych SZCZĘŚNIAK w Komorowicach.

Uczestnicy wzięli udział w sześciu konkurencjach dziennych: „Projekt X”, „Uzdrowisko”, „Tor”, „Andrzejki”, „Specjalista” i „Remont” oraz w dwóch nocnych: „Kepyc” i „Winter Games”. Tegoroczne konkurencje miały na celu m.in. sprawdzenie zasad postępowania z pacjentami wychłodzonymi, w trudnych warunkach zimowych, a także nabycie umiejętności postępowania z cudzoziemcami w związku z falą migracji w Europie.

Zadania wykonywane w czasie trwania mistrzostw odzwierciedlają zdarzenia, z jakimi ratownicy spotykają się w rzeczywistości. Są to symulacje wypadków i nagłych zachorowań ze wszystkimi komplikacjami, jakie zwykle w takich sytuacjach pojawiają się w życiu.

Zawodom towarzyszyły także sesje naukowe oraz warsztaty, umożliwiające bezpośrednią wymianę poglądów i doświadczeń z zakresu ratownictwa medycznego oraz podnoszące umiejętności ratowników medycznych - a tym samym przyczyniające się do skuteczniejszego reagowania w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego.

W klasyfikacji generalnej Mistrzostw zwyciężyli ratownicy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie zajmując pierwsze miejsce. Drugi zespół naszej Stacji także zdobył wysoką lokatę - uzyskując wysokie piąte miejsce.

Ratownicy Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego po raz kolejny udowodnili bardzo wysoki poziom posiadanej wiedzy i umiejętności merytorycznych w procesie ratowania zdrowia i życia ludzkiego.

Gratulujemy!
powrót