2015-12-16
Nowe Karetki w Naszej stacji
W dniu 15 grudzień 2015 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymała dwie karetki marki Fiat Ducato. Karetki te zostały sfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego. Sprawny i niezawodny tabor ambulansów jest jednym z podstawowych elementów działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Rozległy obszar powiatu oraz duża liczba wezwań powodują że karetki pogotowia są intensywnie eksploatowane i każdego roku wymieniany wymaga część posiadanego taboru. Przekazanie środków przez Pana Wojewodę na sfinansowanie dwóch karetek jest dla tutejszej Stacji znaczną pomocą.
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie składa serdeczne podziękowanie Panu Wojewodzie Małopolskiemu za przekazanie środków finansowych na zakup dwóch karetek pogotowia oraz Panu Staroście Tarnowskiemu za podjęcie działań w celu pozyskania tych środków oraz przeprowadzenie stosownego postępowania w celu wybrania i przekazania tutejszej stacji dwóch nowych karetek pogotowia.
Zakupione karetki służyć będą mieszkańcom miasta Tarnowa oraz powiatu.


powrót