2015-11-09
Oświadczenie
Uprzejmie informuję, iż dnia 06.11.2015 r. otrzymaliśmy zalecenia pokontrolne z kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Kontrolowana działalność Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie została oceniona pozytywnie.
Zalecenia pokontrolne zostały niezwłocznie wdrożone w życie.

Z poważaniem

Kazimiera Kunecka
Dyrektor Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

powrót