2015-02-11
"Przygotowanie do działań ratunkowych w zagrożeniu ze strony materiałów niebezpiecznych"
W dniu 10.02.2015 w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie, odbyło się szkolenie dotyczące przygotowania służb ratunkowych i personelu medycznego szpitala do działania w zagrożeniu ze strony materiałów niebezpiecznych pochodzenia biologicznego , chemicznego i radiacyjnego. Szkolenie prowadził dr Arkadiusz Trzos i dr Krzysztof Ulbrych. Podczas szkolenia zaprezentowany zostały indywidualne środki ochrony przed skażeniami, oraz sprzęt ochrony dróg oddechowych. Omówione zostały szczegółowo procedury doboru, zakładania i zdejmowania sprzętu ochronnego oraz prowadzenia dekontaminacji pacjentów i środków transportu. Przedstawione zostały zasady podejmowania pacjenta zakaźnego przez służby ratunkowe i transportu do ośrodków specjalistycznych przy wykorzystaniu komory transportowej.

W szkoleniu uczestniczyli ratownicy medyczni z PSPR Tarnów; Witold Duda , Paweł Kukla i Robert Żurawski.

powrót