2014-10-12
Dzień Otwarty Pogotowia Ratunkowego w Zakliczynie
W dniu 12 października 2014 Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego wraz z Urzędem Miejskim w Zakliczynie zorganizowały „Dzień Otwarty Pogotowia Ratunkowego" - w nowo wybudowanym budynku przeznaczonym dla Filii Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W ramach Dnia Otwartego udzielane były bezpłatne porady lekarzy kardiologów a także każdy uczestnik, mógł mieć wykonane badanie EKG, pomiar ciśnienia tętniczego oraz zbadany poziom cukru we krwi. W ramach tego dnia odbyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy ratownictwa medycznego. Można też było zobaczyć wnętrze ambulansu oraz zapoznać się z zasadami funkcjonowania sytemu ratownictwa medycznego. Dzień Otwarty związany był z pokazaniem mieszkańcom Zakliczyna nowo wybudowanego przez Urząd Miasta Zakliczyn budynku dla funkcjonującej tam Stacji Pogotowia Ratunkowego. Temu wydarzeniu dla miasta Zakliczyna towarzyszył udział Pana Burmistrza Jerzego Soski, Przedstawicieli Zarządu i Radnych Miasta Zakliczyn, Dyrektora Kazimiery Kuneckiej, Zastępcy Dyrektora d.s lecznictwa lek. Piotra Koguta, Naczelnej Pielęgniarki Marii Malec, Kierownika Dyspozytorni PSPR Witolda Dudy a także dr n med. Marcina Kuneckiego , Pani Beaty Dobek, ratowników medycznych; Kuby Będkowskiego, Marcina Biel, Mariana Papież. Wydarzenie to cieszyło się dużą popularnością – wielu mieszkańców Miasta Zakliczyn skorzystało ze świadczeń personelu medycznego oraz zaparzało się z obiektem oraz zasadami funkcjonowania systemu ratownictwa. Kierownictwo i pracownicy Stacji Pogotowia usłyszeli dużo ciepłych słów pod adresem funkcjonującej w Zakliczynie Filii Wyjazdowej.
powrót