2013-10-13
Dzień Ratownictwa Medycznego
W tym uroczystym dniu składamy Pracownikom Ratownictwa Medycznego serdeczne podziękowania za trud codziennych obowiązków wykonywanych często w wyjątkowych warunkach, a także za pełne poświęcenia niesienie pomocy potrzebującym.
Wasza praca wymaga połączenia profesjonalizmu z w wyjątkowymi predyspozycjami psychicznymi, ale także odpowiedniej postawy moralnej, wrażliwości, empatii i życzliwości dla osób którym pomagacie.
W tym ważnym dniu, życzymy wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak również w trudnej pracy zawodowej.


"TYLKO ŻYCIE POŚWIĘCONE INNYM WARTE JEST PRZEŻYCIA"