2013-05-22
Kurs Pierwszej pomocy BLS+AED dla rodziców i wychowawców dzieci z przedszkola w Żabnie
22 i 23.05.2013 z inicjatywy ratowników medycznych Filia wyjazdowa Żabno przeprowadzono kurs pierwszej pomocy . Celem kursu było przekazanie niezbędnej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej u dzieci i osób dorosłych. Kurs prowadzony był w oparciu o aktualne wytyczne BLS i AED. Kurs Trwał 2 dni po 4 godziny zajęć teoretycznych i praktycznych. Jesteśmy przekonani że zdobyta wiedza praktyczna zaowocuje dużą skutecznością w niesieniu pomocy.

Temat zajęć obejmował następujące zagadnienia :

• Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przez osoby niezwiązane z medycyną.
• Zawiadamianie o wydarzeniu; „łańcuch przeżycia”
• Zatrzymanie krążenia i oddychania:
• - ocena stanu świadomości
• - techniki udrażniania dróg oddechowych
• - ocena oddechu i oznak krążenia
• - użycie defibrylatora AED
• Postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia i oddychania u dzieci i młodzież.
• Pozycja boczna bezpieczna.
• Usuwanie ciała obcego u dorosłych i u dzieci.
• Stany szczególne:
• Postępowanie w przypadku oparzenia.
• Zasady opatrywania ran, złamań, skręceń, zwichnięć.
• Postępowanie w przypadku napadu padaczkowego.
• Postępowanie w przypadku krwotoku.
• Postępowanie w przypadku zasłabnięcia, omdlenia.
• Postępowanie w przypadku porażenia prądem
• Postępowanie w przypadku podejrzenia udaru mózgu

Zapraszam do obejrzenia relacji. Robert Żurawski
powrót