2013-03-15
III edycja Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla OSP-KSRG !
Ratowanie życia ludzkiego podczas pożarów, wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń to jedno z zadań jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Utrzymywanie wysokiego poziomu prowadzonych działań medycznych wymaga wielu godzin szkoleń i ćwiczeń. W miesiącach marzec - maj br. w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie organizowane jest szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków ratowników jednostek OSP włączonych do KSRG z terenu powiatu tarnowskiego. Kurs zakończy się egzaminem państwowym 06.05.2013. Jest to kolejny stopień wiedzy ratowniczej dla 24 adeptów sztuki pożarniczej. Wykłady prowadzą instruktorzy z PSPR Tarnów – Szkoła Ratownictwa Medycznego, którzy przekazywać będą fachową wiedzę z tej dziedziny.

Więcej informacji w zakładce Szkoła Ratownictwa Medycznego.
powrót