2013-01-01
Nowa Dyspozytornia działa już od grudnia 2012
W połowie 2011 roku w całym województwie małopolskim został wdrożony teleinformatyczny system wspomagania pracy i działania Pogotowia Ratunkowego. Wszystkie pogotowia ratunkowe zostały wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz narzędzia o jednolitej postaci. System ten wprowadzono również w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
W początkowej fazie wdrożenia poszczególne pogotowia dysponowały swoimi zespołami z własnych dyspozytorni medycznych rozlokowanych w każdym z powiatów.
W obecnej chwili w województwie małopolskim powstały dwie duże zcentralizowane dyspozytornie medyczne działające w Krakowie oraz Tarnowie. Opierają się one na wspomnianym systemie wprowadzonym w 2011r.
System wspomagania dowodzenia autorstwa WASKO to wielozadaniowa platforma wspierająca działanie Centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urządzeń i systemów.
Dzięki temu iż system działa na wielu poziomach oraz w sposób centralizujący wszystkie dane, możliwe było stworzenie współpracy między wszystkimi pogotowiami w całej Małopolsce oraz stworzenie dużych Zcentralizowanych dyspozytorni które przejęły rolę tych mniejszych.
Sam system SWD w pełnej swej funkcjonalności składa się z kilku części , wspomagających zarówno pracę Dyspozytorów ale również pracę zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Administrowanie pracą Pogotowia.
Wszystkie karetki dzięki odpowiednim urządzeniom są na bieżąco monitorowane , widoczny jest ich stan, dokładne położenie oraz statusy w jakim się znajdują. Zespoły Ratunkowe zostały również wyposażone w tablety z łącznością GSM oraz odbiornikami GPS dzięki temu mogą wspomagać się w lokalizowaniu miejsca zdarzenia , wypełniać karty czynności medycznych na miejscu oraz informować dyspozytornie o zmianach statusu wyjazdu.
W miejscach stacjonowania znajdują się terminale na które dostarczane są zlecenia wyjazdów oraz drukarka sieciowa na której możliwe jest automatyczne drukowanie takiego zlecenia. Zamontowane zostały również telefony działające w technologii VOIP , które stanowią kolejny środek łączności w miejscu stacjonowani zespołu ratownictwa medycznego.
Główną cześć systemu w dyspozytorni stanowią stacje robocze 3 monitorowe z cyfrową mapą oraz narzędziami potrzebnymi do prawidłowego dysponowania zespołami a także konsole radiowo telefoniczne pełniące rolę urządzeń do odbioru zgłoszeń z numeru alarmowego a także do łączności radiowej w wszystkimi zespołami.
Należy zaznaczyć iż wszystkie dotychczasowe elementy służące do komunikacji między zespołami a dyspozytorem takie jak np. telefony stacjonarne , telefony komórkowe, oraz radiotelefony są w dalszym ciągu wykorzystywane oraz na bieżąco udoskonalane dzięki temu pełnią rolę jako alternatywne środki łączności działające na równi z środkami wchodzącymi w skład nowego systemu.
W dyspozytorni w Tarnowie dodatkowo każdy dyspozytor ma do dyspozycji niezależną mapę cyfrową zarówno na każdym stanowisku jak i dużym ekranie, do wyszukiwania miejsc oraz wyznaczania optymalnych tras w celu pomocy zespołom wyjazdowym do szybkiego dotarcia do celu, lub odnalezienia miejsca o nazwie np. potocznej, niewystępującej zawsze w mapach oficjalnych.
Na każdym stanowisku znajduje się również telefon stacjonarny boczny podłączony do centrali telefonicznej zapasowej, która w przypadku większej awarii konsol, może przejąć ich rolę.

W połowie 2012 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego centrum dyspozytorskiego w Tarnowie. Końcem roku 2012 obiekt został oddany do użytku i w grudniu rozpoczął swą pracę dysponując zespołami ratunkowymi z takich powiatów jak powiat dąbrowski, brzeski, nowosądecki, bocheński a w styczniu bieżącego roku również zostaną przyłączone rejony powiatu gorlickiego oraz limanowskiego. Budynek charakteryzuje się nowoczesną infrastrukturą oraz rozwiązaniami technicznymi.


powrót