2012-01-18
Inwestycji ciąg dalszy
Główna siedziba Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego od 15 lat funkcjonuje przy ul M.B. Fatimskiej .
Na początku miesiąca września rozpoczęliśmy prace remontowo związane z odnowieniem elewacji wraz z dociepleniem budynku oraz remontem odcinka kanalizacji
– prace zakończono dnia 11.10.2011

Prace te w całości zostały sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie
Przez w/w okres w tej lokalizacji wykonywano drobne prace remontowe.
Wyposażenie, stan pomieszczeń personelu medycznego, daleko odbiegały od wymaganych standardów.
W okresie od połowy października do połowy grudnia 2011 prowadziliśmy remont pomieszczeń parteru:
- przeprowadzono kapitalny remont pokoju ratowników, łazienek, pomieszczenia socjalnego, holu głównego i bocznego oraz klatki schodowej
Prace trwały przez 2 miesiące ponieważ obejmowały one kapitalny remont pomieszczeń wraz z odgrzybianiem ścian, szpachlowaniem, wymianą baterii sanitarnych, kabin prysznicowych, instalacji, wyposażenia, oświetlenia, itp.
Remont ten nie był sprawą łatwą ponieważ budynek jest wiekowy oraz znajduje się w strefie zabytkowej.
Wszystkie prace poprzedzone były opracowaniem stosownej dokumentacji projektowej oraz dokonaniem stosownych uzgodnień.

Zadanie to zostało sfinansowane w całości ze środków Pogotowia.


Rok 2012 pracownicy medyczni rozpoczęli w nowych pomieszczeniach.
powrót