2011-09-29
Dwie nowoczesne karetki trafiły do Pogotowia
Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w ramach wymiany taboru samochodowego zakupiła z własnych środków 2 ambulanse medyczne. W dniu 23.09.20011 Firma Ratownik dostarczyła ambulanse. Zakupiono ambulanse typu Renault Master. Ambulanse posiadają specjalistyczne wyposażenie i oznakowanie - zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ambulanse zakupiono po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.
W opracowywaniu specyfikacji aktywnie uczestniczyli ratownicy oraz ratownicy kierujący ambulansami, których ambulans jest także miejscem pracy
Nowe karetki przydzielone zostały do placówek zlokalizowanych na terenie miasta Tarnowa. Decyzję o takiej lokalizacji karetek podjęto po analizie przebiegu karetek oraz ilości wyjazdów zrealizowanych przez poszczególne zespoły wyjazdowe.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam wymienić kolejne karetki - głównie przy pomocy środków zewnętrznych.


powrót