2011-07-18
Rozpoczęcie prac na nowym systemie zarządzania Zespomłami Ratownictwa Medycznego
W dniu 16 lipca 2011 roku zostało uruchomione nowoczesne centrum zarządzania Zespołami Ratownictwa Medycznego, które znajduje się w Tarnowie na ulicy Klikowskiej 39.
Celem nowego systemu jest: Unowocześnienie zarządzania Zespołami Ratownictwa Medycznego w Małopolsce oraz
poprawa komunikacji pomiędzy Służbami Ratownictwa Medycznego
Wdrożeny system informatyczny integruje wszystkie jednostki pogotowia uczestniczące w projekcie i dostarcza jedno spójne rozwiązanie.Gazeta Krakowska
powrót