2011-06-03
„Dzień Otwarty” w ramach kampanii społecznej „Zdrowe Wakacje”
Pragnę poinformować, że Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w ramach kampanii społecznej pt. „Zdrowe Wakacje” w dniu 4.06.2011r. zorganizowała „Dzień Otwarty” stacji w jej siedzibie przy ul. M. B. Fatimskiej 2 w Tarnowie. W tym dniu każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z organizacją pracy i wyposażeniem zespołów wyjazdowych a także będzie mógł uzyskać wiedzę na temat pomocy medycznej oraz przed medycznej w wypadku oraz nagłych zachorowaniach.
Dodatkowo na tarnowskim rynku zorganizowany zostanie Punkt pierwszej pomocy, którego celem będzie szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów, gdzie każdy chętny mógłby podjąć próbę nauczenia się podstawowych czynności ratujących życie a także zapoznać się z zasadami organizacji pracy, wyposażeniem zespołów oraz funkcjonowaniem systemu „Państwowego Ratownictwa Medycznego”. Akcja prowadzona będzie w godzinach 10.00 – 14.00. W akcji „Zdrowe Wakacje” uczestniczyć będą pracownicy Pogotowia wraz z karetką pogotowia.


Dyrektor PSPR
Kazimiera Kunecka
powrót