2011-01-03
Informacja dot. projektu "Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych.
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) w ramach projektu „Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych” prowadzi bezpłatne i obowiązkowe kursy dla ww. grup zawodowych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do końca czerwca 2015 roku.Główne założenia projektu to:
finansowanie kursów specjalizacyjnych dla lekarzy specjalizujących się w medycynie ratunkowej, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych,

dofinansowanie lekarzom kosztów uczestnictwa w kursach (dojazdy, wyżywienie, zakwaterowanie),

podniesienie jakości kształcenia na kursach specjalizacyjnych,

dostosowanie liczby kursów do rzeczywistych potrzeb uczestników,

opracowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych,

promocja specjalizacji w medycynie ratunkowej.W załączniku skan pisma
pobierz plik
powrót