2010-11-17
Kurs języka angielskiego dla pracowników PSPR
W Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie stale wprowadzamy nowe rozwiązania, które mają na celu zapewnienie komfortu pracy, oraz prowadzenie działań ratowniczych na najwyższym poziomie.

Jednym z wyzwań dla Pracowników PSPR w Tarnowie jest Euro 2012, oraz przynależność do wspólnoty Państw Unii Europejskiej. W Mieście Tarnowie i Powiecie Tarnowskim zauważalny jest wzrost obecności turystów zagranicznych oraz pierwsze przypadki udzielania pomocy obcokrajowcom przez nasze zespoły ratownictwa medycznego. Aby wyjść na przeciw tym okolicznościom nasza placówka pierwsza w Polsce zorganizowała dla pracowników bezpłatny kurs nauki języka angielskiego (pierwsze zajęcia odbyły się 8.11.2010). W kursie trwającym sześć miesięcy uczestniczą dyspozytorzy medyczni, pielęgniarki systemu, ratownicy medyczni, kierowcy. Program szkolenia jest ściśle związany z profilem pracy i zajmowanym stanowiskiem pracy ze zwróceniem szczególnej uwagi na skuteczną komunikację personelu z pacjentem Docelowo planuje się, aby wszyscy pracownicy PSPR mogli skorzystać z tego szkolenia. Wszystkim uczestnikom kursu życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy.

„Wciąż się zmieniamy, uważnie słuchamy, wdrażamy nową wiedzę, rozwijamy nasze umiejętności, działamy podnosząc standard naszej pracy”