2010-08-04
PSPR w Tarnowie ma nowoczesny fantom do szkoleń
W dniu 04.08.2010 r. Uchwałą nr 2346/10 Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przekazano nowoczesny fantom do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych krążeniowo-oddechowych.
Zakup został w całości sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego.
Fantom będzie służył do szkoleń dla pracowników PSPR w celu podnoszenia kwalifikacji i umiejętności.Jest to manekin osoby dorosłej z ramionami do wkłuć i pomiaru ciśnienia. Konstrukcja fantomu umożliwia symulację zaawansowanych zabiegów ratowniczych obejmujące scenariusze:
- dla dróg oddechowych,
- wkłucia dożylne,
- obarczanie odmy opłucnowej (obustronne podobojczykowe i poddachowe)
- defibrylację,
- pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną oraz
- wymuszanie i rozpoznawanie odgłosów serca, płuc oraz perystaltyki.

Opis w części dróg oddechowych
- chrząstka nalewkowa, nagłośnia, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca.
- otwór w szyi i wymienną skórę do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki pierścieniowej i tchawicy
- Język giętki pompowany manualnie za pomocą gruszki w celu symulacji blokady dróg oddechowych
- Głowa posiada możliwość odchylania do przodu, do tyłu i na boki o 90 stopni w każdą stronę
- Możliwość wykonania następujących czynności:
o Intubacja przez usta, nos
o Intubacja palcowa
o Wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie
o Wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie
o Intubacja za pomocą prowadnic
o Wentylacja przez tchawicę
o Konikotomia i Tracheotomia
o Wentylacja za pomocą worka resuscytacyjnego
o Osłuchiwanie żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek w drogach oddechowych

WKŁUCIA DOŻYLNE
- Ramię IV do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem i stawem barkowym oraz wymienną skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią pozwala na obwodowe wkłucia dożylne i miejscową terapię
- wenopunkcja żył dołu łokciowego i grzbietowych żył ręki
- Dostęp dożylny obejmuje żyły pośrodkową, odłokciową i odpromieniową
- Wkłucia podskórne i domięśniowe obustronne mięśni naramiennych, obustronne udowe, i pośladkowe


Symulator do fantomu
oprogramowanie systemu w j. polskim, instruktor może wybrać jeden ze stworzonych wcześniej scenariuszy lub zbudować własny scenariusz.
posiada pamięć zarejestrowanych czynności ratowniczych.
Pilot komunikuje się z urządzeniem bazowym za pomocą fal radiowych.
Programowanie scenariuszy na bazie algorytmów kontrolowane przez instruktora.
Podłączenie do komputera przez kabel USB za pomocą specjalistycznego oprogramowania, zarejestrowanych “akcji ratowniczych” w celu przeglądu lub wydruku dla potrzeb dydaktycznych (instruktora i słuchacza).

System symulatora z oprogramowaniem umożliwia:
- symulację ciśnienia krwi do pomiaru na ramieniu manekina (Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 2mmHG, Zakres ciśnienia skurczowego 0-300mmHG, rozkurczowego 0-300 mmHG, Odgłosy Korotkoffa synchronizowane z EKG)
- steruje odgłosami serca (synchronizowane z zaprogramowanym EKG)
o Rytmy: Rytm zatokowy z dodatkowymi skurczami komorowymi jednoogniskowymi, Rytm zatokowy z parami skurczów komorowych, Rytm zatokowy ze skurczami komorowymi wieloogniskowymi, Rytm zatokowy z przedwczesnymi pobudzeniami nadkomorowymi, Rytm zatokowy z przedwczesnymi pobudzeniami Węzłowymi, Częstoskurcz przedsionkowy, Trzepotanie przedsionków, Migotanie przedsionków, Rytm węzłowy, Rytm komorowy, Częstoskurcz komorowy, Migotanie komór, Asystolia, blok 1-2-3 stopnia
o Tony serca (Synchronizowane z zaprogramowanym EKG): Normalny, Zwężenie aorty, Szmer Austina Flinta, Odgłos tarcia, Wypadanie zastawki mitralnej, Szmer skurczowy, Szmer rozkurczowy, Ton serca w zwężeniu zastawki dwudzielnej, Ciągłe szmery, Defekt przegrody przedsionkowej, Defekt przegrody komorowej, Zwężenie tętnicy płucnej
- steruje odgłosami płuc (wybór szmerów oddzielnie dla każdego płuca lub obustronnie). Synchronizowane z częstością oddechu 0 – 60 /min: Normalny oddech, Delikatne trzeszczenia, Ostre trzeszczenia, Szmer tarcia opłucnowego, Zapalenie płuc, Rzężenie, Szorstki świst oddechowy, Świszczący oddech, Brak odgłosów
- steruje odgłosami perystaltyki (Normalne i nienormalne odgłosy perystaltyki): Normalny, Nadczynność żołądka, Burczenie, Niedoczynność, Brak odgłosów, Normalne odgłosy płodu.
- steruje odgłosami pacjenta: Kaszel, Jęczenie, Wymioty, Szlochanie, Krzyk, Tak, Nie
powrót